Lippukunnan syyskokous

Lippukunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 18.11.2018 klo 17.00 Veitikassa! Kaikki pojat ja vanhemmat tervetuloa! Oma kahvimuki mukaan! Käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman vahvistaminen
 6. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen
 7. Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2019
 8. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
 9. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019
 11. Lippukunnan jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2019
 12. Kokousedustajien valinta piirin seuraaviin kokouksiin
 13. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päätös